Energy service

Reference

Tvrtka s jakim fokusom na razvoj projekata i izvođenje električnih i mehaničkih projekata u sektoru energetike i nafte i plina
Amursko postrojenje za preradu plina (jedno od najvećih postrojenja za preradu prirodnog plina u svijetu)

Uskoro će postati jedno od najvećih postrojenja za preradu prirodnog plina na svijetu. Postrojenje će dobivati višekomponentni plin (etan, propan, butan, frakcija pentan-heksana i helij) iz proizvodnih centara za plin Yakutia i Irkutsk, koje Gazprom uspostavlja u okviru programa Istočni plin. Kapacitet projektne obrade: 42 milijarde kubnih metara prirodnog plina godišnje.Proizvodnja helija: do 60 milijuna […]

Termoelektrana Kusile - Johannesburg, Južna Afrika

Superkritična termoelektrana Kusile četvrta je najveća svjetska elektrana na ugljen i pomoći će u jačanju kapaciteta Južne Afrike za potporu gospodarstvu zemlje. Termoelektrana Kusile pogonjena je na ugljen i sastoji se od šest proizvodnih jedinica od po 800 MW instalirane snage, što čini ukupni proizvodni kapacitet od 4.800 MW. Energy service sudjelovao je u ovom […]

Termoelektrana Medupi – Lephalale, Južna Afrika

Superkritična termoelektrana Medupi je termoelektrana pogonjena na ugljen lokacijski smještana na sjevernom dijelu Južne Africi. Sastoji se od šest proizvodnih jedinica, instalirane snage 800 MW svaka. Ukupna proizvodnja ove termoelektrane je 4800 MW, što je čini  najvećom elektranom na ugljen na južnoj hemisferi i najvećom suho hlađenom elektranom na svijetu. Ugovori o izgradnji kotlova i […]

INA Rafinerija nafte, Hrvatska, Rijeka

Rafinerija nafte Rijeka spada u rafineriju sa relativno dubokom konverzijomza proizvodnju tekućih ugljikovodičnih goriva. Nazivni kapacitet postrojenja je 4.500.000 t sirove nafte/godinu, a godišnje prerađuje nešto više od 2,0 mil/t sirove nafte. Glavni komercijalni proizvodi Rafinerije su benzinsko i dizel gorivo, te loživo ulje. Na postrojenju atmosferske destilacije, katalitičkog reforminga i katalitičkog krekinga (FCC), proizvodi […]

ENERGY SERVICE

ENERGY SERVICE je rastuća inženjerska i strojarska tvrtka sa snažnim fokusom na razvoj i izvođenje elektro i strojarskih projekata u sektoru energetike, nafte i plina.
kontaktirajte nas
envelopearrow-down-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram